Mirjam meditatie

                                      ' Meditatie is niets anders dan zijn met wat is........'

 

Wat is Vipassana?

Vipassana betekent letterlijk 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn', ook wel ‘ inzicht’. Het is één van de oudste meditatievormen die Boeddha onderwees.

Door de alledaagse dingen met aandacht te doen, wordt alles intenser. Je komt in dieper contact met je bron, je essentie.

De aandacht wordt tijdens de meditaties allereerst gericht op het lichaam. We leven zoveel vanuit ons hoofd, dat we de verbinding met ons lichaam zijn vergeten. Daardoor zijn we niet geaard maar vertoeven we continue in een virtuele wereld. Als we in ons lichaam zijn, geaard en helemaal in het hier en nu, maken we contact met de natuurlijke ademhaling. Gedachten en verschijnselen komen en gaan. Dat wat dit waarneemt is er vrij van. Dit is wat je kunt noemen 'de getuige' of ook wel bewustzijn. We worden intiemer met de ademhaling en vallen er tenslotte mee samen. De getuige lost op in de adem. De ademhaling is ons voertuig naar de stilte, de ruimte die we allemaal in essentie zijn.

Het toont je, je actualiteit. Denkpatronen, emoties, onrust en ook je kwaliteiten en talenten worden zichtbaar wanneer je in stilte bent en jezelf niet laat afleiden. Dat wat zich aandient hoeft niet ontkend of uitvergroot te worden. Je bent er gewoon mee zonder oordeel.

Te midden van dit alles is er in ons iets wat onverstoorbaar is, iets wat getuige is van al deze menselijke verschijnselen. Het is de kunst om het alleen maar waar te nemen, je hoeft er niet vanaf. Je leert ervaren wat er in jou leeft en dat de dingen komen en gaan, als wolken in een blauwe lucht. Je hoeft niets te bereiken en je hoeft niet je best te doen. Open en ontvankelijk zijn is voldoende om op een dieper niveau jezelf te ontmoeten. 

Tussen de Vipassana meditaties door zijn er loopmeditaties, hier ligt de focus op het bewust, in aandacht lopen. Tijdens het eten zijn we één met het eten. In wezen zijn we de hele dag in aandacht, met onszelf en met alles en iedereen om ons heen. Dat is eigenlijk de enige echte instructie.

Wat is het doel van het één worden met datgene wat je doet?

Wanneer je één bent met datgene dat je op dat moment doet, verdwijnt de denker, de persoon. Er ontstaat ruimte. Je bent niet meer verdeeld maar één. Tijdens het lopen ben je niet met andere dingen bezig, maar je bent aan het lopen. Dat geeft rust en vrede in jezelf. Zoals het bewustzijn van een kind. Je hoeft nergens heen, alles is goed zoals het is en zoals het zich in jou aandient.

Na een dag of weekend in bewuste aandacht zul je ervaren dat er wezenlijk iets veranderd is in je systeem en energie.

Zo eenvoudig en stralend is onze ware natuur! 

Stiltedagen en weekenden:

Mindfulness is een modern woord dat tegenwoordig therapeutisch veel gebruikt wordt. Mindfulness heeft zijn oorsprong in Vipassana meditatie. Bij de één dags-cursus ligt het accent op zowel lange als kortere meditaties, afgewisseld met loopmeditatie en het reciteren van de krachtige Gayatri mantra. We zijn deze dag in stilte en bewuste aandacht met onszelf en de omgeving.

De dag duurt van 10:00 uur – 17:00 uur.

Bij de weekenden beginnen we in de ochtend met een stilte meditatie, na het ontbijt reciteren we de Gayatri mantra. We zullen totaal 5 Vipassana meditaties van ongeveer  1 uur doen, afgewisseld met loopmeditaties en (yoga) oefeningen om het lichaam soepel te houden. Het is aan te raden om een aantal weken voor deelname, thuis vast (dagelijks) te mediteren zodat je straks gemakkelijker kan zitten.

In de avond zullen we onze ervaringen delen of is er een ligmeditatie met muziek (chakra cleansing).    

Op dit moment zijn is er geen stilteweekend gepland.